УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №228/2021 Про деякі заходи щодо збереження та відтворення лісів

08.06.2021

З метою збереження лісового фонду України, належного захисту і відтворення лісів, створення сприятливих умов для ведення лісового господарства на засадах сталого розвитку з урахуванням природних та економічних умов, забезпечення прав громадян на безпечне довкілля постановляю:
1. Започаткувати з 2021 року реалізацію екологічної ініціативи «Масштабне залісення України».
2. Кабінету Міністрів України:
1) розробити у двомісячний строк та внести на розгляд Верховної Ради України законопроект щодо удосконалення системи охорони, захисту і відтворення лісів, у тому числі самосійних, стимулювання лісорозведення, збереження та відновлення природних екосистем;
2) розробити та затвердити державну цільову програму «Масштабне залісення України», спрямовану на розв’язання проблемних питань лісовпорядкування, насамперед щодо охорони, захисту, використання та відтворення лісів;
3) ужити в установленому порядку заходів щодо:
реформування лісового господарства, у тому числі удосконалення системи управління державними лісогосподарськими підприємствами;
ідентифікації самозалісених та придатних для створення лісів земельних ділянок державної та комунальної форм власності з метою їх подальшого використання для досягнення оптимальної лісистості України;
забезпечення належного фінансування у 2022 році та наступних роках заходів з охорони, захисту, використання та відтворення лісів;
запровадження механізмів залучення інвестицій для відновлення лісів та лісорозведення.
3. Кабінету Міністрів України спільно з обласними, Київською міською державними адміністраціями в рамках реалізації екологічної ініціативи «Масштабне залісення України» забезпечити:
сприяння реалізації ініціатив громадських об’єднань щодо участі в заходах з охорони, захисту, відтворення лісів, залучення до таких заходів населення, насамперед молоді;
організацію медійних, виставкових, інших інформаційно-освітніх та виховних заходів, спрямованих на формування у населення екологічного світогляду, поширення інформації про необхідність збереження та відтворення лісових ресурсів, у тому числі шляхом розміщення соціальної реклами, заохочення громадян до практичної діяльності в цій сфері, анонсування та висвітлення заходів зі збереження та відтворення лісів.
4. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ

7 червня 2021 року