В Україні вперше проведені роботи із сер­ти­фі­ка­ції за стан­дарта­ми PEFC International

17.07.2021
Автор:  Пресслужба Держлісагентства

Першовідкривачем стало Хмельницьке обласне управління лісового та мисливського господарства.

Існує сертифікація по системах FSC та PEFC.

Отримання сертифікату PEFC підтверджує, що для виготовлення виробів із деревини використовувалися виключно сертифіковані ліси, а заготівля відповідає загальноєвропейським екологічним вимогам. 

Система PEFC розроблена для збереження лісових ресурсів, їхнього максимально раціонального використання і швидкого відновлення.

Стандарт системи PEFC - це гарантія екологічності та якості лісоматеріалів, що застосовуються при виготовленні продукції. Постійний моніторинг правильності лісокористування допомагає запобігти порушенням екологічного балансу, він сприяє зростанню площі лісу, а також поширеності цінних деревних порід, які потребують захисту людини. 

Піс­ля оз­найом­лення спеціалістів з ро­бо­тою Хмель­ницько­го ОУЛМГ від­зна­че­но, що куль­ту­ра ве­ден­ня лі­со­гос­по­дарсь­кої та ін­шої ді­яль­нос­ті до­сить ви­со­ка. А це дає під­ста­ви на одер­жання сер­ти­фі­ка­ту PEFC. Ос­та­точ­не рі­шен­ня — за а­уди­торсь­кою ком­па­ні­єю.